Page 1 of 1

Nho Lâm Ngoại Sử

PostPosted: 24 Jul 2019
by qnhon
Nho Lâm Ngoại Sử

Nếu có thể, thì nhờ ACE nào có bộ truyện audio "Nho Lâm Ngoại Sử" xin rộng lòng chia sẽ trên mạng cho bà con được cùng nghe,
Hoặc hiện giờ chưa có bản nào lưu hành thì rất mong ACE nào có khả năng, đặc biệt là các cao thủ điều hành chương trình "Truyện Audio trong mạng Hột Mít.com" vui lòng thực hiện dùng bản audio truyện "Nho Lâm Ngoại Sử" để tất cả chúng ta có dịp hình dung được cảnh trào phúng của giáo dục thời phong kiến.
Thành thực tri ơn.