DVD Film 1975 Người Cô Đơn - Thanh Nga

Moderators: vinhpthao, A Mít

DVD Film 1975 Người Cô Đơn - Thanh Nga

Postby lócchóc » 08 Apr 2007

Vì LC ko post được trong Phòng Phim Tài Liệu nên nhờ bác nào có thẩm quyền chuyển vô giùm LC :cười:

Dạng ISO, tổng cộng 47 link :buồn:

Image

1 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.041
2 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.016
3 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.039
4 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.023
5 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.026
6 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.017
7 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.011
8 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.018
9 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.032
10 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.007
11 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.042
12 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.021
13 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.014
14 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.034
15 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.033
16 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.031
17 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.002
18 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.027
19 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.022
20 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.025
21 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.024
22 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.045
23 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.010
24 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.008
25 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.009
26 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.043
27 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.047
28 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.037
29 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.006
30 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.035
31 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.004
32 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.036
33 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.030
34 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.001
35 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.040
36 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.046
37 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.028
38 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.012
39 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.044
40 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.005
41 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.003
42 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.019
43 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.020
44 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.015
45 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.013
46 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.029
47 http://www.hotmit.com/mega/QN_NCD.iso.038
User avatar
lócchóc
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $49,777
Posts: 613
Joined: 22 Aug 2006
Location: làng "bông"
 
 

Postby Nguyen Dang » 10 Aug 2007

Hi Loc Choc

Cảm ơn bạn rất nhiều.
Nguyen Dang
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $40
Posts: 41
Joined: 30 Sep 2006
 
 

Postby Ace » 10 Aug 2007

Ace đang reup mấy file này lên SendSpace, wí mít đợi xíu nghe :D

http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.001
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.002
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.003
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.004
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.005
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.006
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.007
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.008
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.009
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.010
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.011
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.012
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.013
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.014
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.015
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.016
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.017
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.018
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.019
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.020
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.021
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.022
QN_NCD.iso.023 (SendSpace)
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.024
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.025
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.026
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.027
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.028
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.029
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.030
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.031
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.032
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.033
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.034
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.035
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.036
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.037
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.038
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.039
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.040
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.041
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.042
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.043
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.044
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.045
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.046
http://www.hotmit.com/space/QNNCD.iso.047
Image
Mời các bạn Vô Đây đọc điều lệ trước khi Up phim.
User avatar
Ace
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $209,473
Posts: 2493
Joined: 05 Apr 2005
Location: Casino
 
 

Cám On Ban

Postby trandvinh » 17 Aug 2007

Phim này kiếm dâu ra hay vậy.
trandvinh
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $2,848
Posts: 25
Joined: 16 Aug 2007
 
 

Re: DVD Film 1975 Người Cô Đơn - Thanh Nga

Postby phuongtungtb » 05 Jan 2008

Đao lưôn. Cảm ơn nhá
Em Yêu Đây Rồi
User avatar
phuongtungtb
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $1,786
Posts: 124
Joined: 15 Oct 2007
Location: An Giang Quê Tôi
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng phuongtungtb từ: quainhan

Re: DVD Film 1975 Người Cô Đơn - Thanh Nga

Postby quainhan » 23 May 2010

Phim này mình có xem qua mot làn lau ròi khong nhơ" rõ lám. Nay tháy bạn upload trong này mình d/l lièn, nhưng d/l xong thì phát hien ó 3 links khong d/l dươc dó là số 3, só 4 và só 20. Néu có thẻ dươc, xin bạn vui lòng re-up lại 3 files này. Cám ơn bạn rát nhièu.
quainhan
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Posts: 8
Joined: 26 Jan 2007
Location: Cõi Niết Bàn
 
 

Re: DVD Film 1975 Người Cô Đơn - Thanh Nga

Postby henrysushipham » 09 Jul 2010

Tớ dowwnload xuống tất cả các files mà Locchoc gửi lên nhưng khi join nó vào thì lại bị lỗi, hỗng hiểu làm sao ... kiểm soát lại tất cả các files hổng thấy cái nào bị "cut off" nữa chừng hết ...Ai biết chỉ dùm
henrysushipham
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $168
Posts: 16
Joined: 11 Mar 2010
 
 

Re: DVD Film 1975 Người Cô Đơn - Thanh Nga

Postby hungnt » 08 Oct 2013

Link die hết rồi. Bạn nào vui lòng reup giup. cám ơn nhiều
HUNGNT
hungnt
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $44
Posts: 29
Joined: 24 Sep 2007
 
 


Return to Phim Phóng Sự & Phim Việt NamWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest