Page 1 of 1

Cành Lá Vô Ưu Thượng Tọa Thích Thanh Từ

PostPosted: 25 May 2014
by linhda
Tu là cầu bình an hay sữa đỗi xấu thành tốt
http://www.mediafire.com/listen/a3uc19g ... nh_tot.mp3
Nguồn gốc cũa sự mê tín
http://www.mediafire.com/listen/wthcl2v ... me_tin.mp3
Tình thương sẽ không còn khi con người cần ngon miệng
http://www.mediafire.com/listen/od7amox ... _mieng.mp3
Image
Cuộc đời tương đối mà
http://www.mediafire.com/listen/7fjfd9u ... doi_ma.mp3
Phật là bậc thầy cũa các nhà khoa học
http://www.mediafire.com/listen/afiomna ... oa_hoc.mp3
Tất cả pháp không cố định
http://www.mediafire.com/listen/3ttyu29 ... o_dinh.mp3
Phá rừng tre gai
http://www.mediafire.com/listen/67dcbck ... re_gai.mp3
Nước có dậy sóng hay không
http://www.mediafire.com/listen/6iuxxgg ... _khong.mp3
Nụ cười bất diệt
http://www.mediafire.com/listen/jwb3t3j ... t_diet.mp3

Re: Cành Lá Vô Ưu Thượng Tọa Thích Thanh Từ

PostPosted: 25 May 2014
by Doan Du
Linhda lại ra chiêu nữa rồi. Cảm ơn Linhda nhiều nghen. Đang bị phạt diện bích mà nghe những cái này thì đúng luôn á. :vt: :vt:

Re: Cành Lá Vô Ưu Thượng Tọa Thích Thanh Từ

PostPosted: 26 May 2014
by linhda
Doan Du wrote:Linhda lại ra chiêu nữa rồi. Cảm ơn Linhda nhiều nghen. Đang bị phạt diện bích mà nghe những cái này thì đúng luôn á. :vt: :vt:

Thì đó mà xí xí với điều kiện là không có hình nhen chứ có hình rồi tâm trí nào mà nghe ld đọc cái gì :kô:.Cám ơn sếp kiếm ra cái hình mộng và thực đẹp wá , :giỏi:

Re: Cành Lá Vô Ưu Thượng Tọa Thích Thanh Từ

PostPosted: 26 May 2014
by anbuu
linhda wrote:
Doan Du wrote:Linhda lại ra chiêu nữa rồi. Cảm ơn Linhda nhiều nghen. Đang bị phạt diện bích mà nghe những cái này thì đúng luôn á. :vt: :vt:

Thì đó mà xí xí với điều kiện là không có hình nhen chứ có hình rồi tâm trí nào mà nghe ld đọc cái gì :kô:.Cám ơn sếp kiếm ra cái hình mộng và thực đẹp wá , :giỏi:Linhda à,sếp tuy có nghe nhưng chắc có lẽ hỏng hiểu gì hết.
Sếp đang mắc nhìn hình và chờ màu phai á.... :ll:

Cảm ơn Linhda nhiều :hoa: :hoa: :hoa:

Re: Cành Lá Vô Ưu Thượng Tọa Thích Thanh Từ

PostPosted: 26 May 2014
by chu8ha
kaka sinh ra sếp có bà bác , hiểu sếp nhất có Yên Như hahaha

Re: Cành Lá Vô Ưu Thượng Tọa Thích Thanh Từ

PostPosted: 27 May 2014
by anbuu
chu8ha wrote:kaka sinh ra sếp có bà bác , hiểu sếp nhất có Yên Như hahaha


Tám ơi Tám,sếp thì ai cũng có thể hiểu thấu hết á,bởi..hihi...chiện gì sếp cũng đem ra nói minh bạch sáng như trăng rằm á Tám :ln:

Re: Cành Lá Vô Ưu Thượng Tọa Thích Thanh Từ

PostPosted: 28 May 2014
by linhda
Ủa sao ld chưa hiểu sếp dzị ta chắc phãi theo học hõi Yn đễ biết muh ăn hiếp sếp chứ nghe yn nói trăng rằm mà ld cứ nghĩ trăng 30 hông ah ihihihhiih

Re: Cành Lá Vô Ưu Thượng Tọa Thích Thanh Từ

PostPosted: 21 Mar 2015
by longha
cam on linhda that nhieu