Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phong

Kho audio lưu trữ tất cả Kinh điển, sách truyện, và băng giảng liên quan đến Phật giáo

Moderator: Doan Du

Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phong

Postby YaHuy » 03 Aug 2010


TỬ THƯ TÂY TẠNG

Tibetan Book of the Dead
Nguyên tác : Bardo Thodol Chenmo
Tác giả: Sogyal Rinpoche
Dịch giả : Nguyên Phong
Không rõ tên người đọc
(2 tập)


YH nghe qua rồi, cuốn này rất hay. :vt: :vt: :vt:

1 http://www.hotmit.com/mega/Tu Thu TayTang_1-SRinpoche_dichNPhong.mp3
2end http://www.hotmit.com/mega/Tu Thu TayTang_2end-SRinpoche_dichNPhong.mp3

1 http://www.hotmit.com/mediafire/Tu Thu TayTang_1-SRinpoche_dichNPhong.mp3
2end http://www.hotmit.com/mediafire/Tu Thu TayTang_2end-SRinpoche_dichNPhong.mp3

Image
Live as if you were die tomorrow and learn as if you were live forever
User avatar
YaHuy
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $1,527,508
Posts: 3019
Joined: 05 Oct 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng YaHuy từ: kbone1812, anbuu, ssnhsd, huumit, chimap062, Lyon, lachoang, nhatpham

Re: Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phong

Postby kbone1812 » 03 Aug 2010

yessssssssssssssss :vt: :vt: :tốt: :hoa: :hoa: :tt: :tt: :cười: :cười: cám ơn YH :tt: :tt: trên đường nhập viện :dnt: (vì bị YH hù)
YH hù tiếp
kb chạy :ll: :ll: :tốt: :hoa: :vt: :vt: :D qua đây rinh 1 cái để nghe :cười: :cười: hé hé
kbone1812
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,826
Posts: 1236
Joined: 08 Sep 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng kbone1812 từ: YaHuy, ssnhsd, vhmmay

Re: Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phong

Postby anbuu » 04 Aug 2010

:vt: :hoa: Đã DL về rồi,cảm ơn,YaHuy nhiều... :D
User avatar
anbuu
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $46,593
Posts: 1247
Joined: 30 May 2007
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng anbuu từ: ssnhsd, YaHuy

Re: Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phong

Postby chimap062 » 13 Aug 2010

Mình mới dl ,cám ơn YH nhiều.
chimap062
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $384
Posts: 16
Joined: 31 Aug 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng chimap062 từ: YaHuy

Re: Tử Thư Tây Tạng [Tibetan Book Of The Dead) - Nguyên Phon

Postby vhmmay » 25 Apr 2016

Mình cua dl ,cho minh xin lai.cám ơn nhiều.
vhmmay
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $20
Posts: 31
Joined: 26 Jun 2006
 
 


Return to Audio Phật giáoWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest