Tranh Thơ Kinh Pháp Cú (Trọn Bộ 26 Phẩm) - By BienChet

Kho audio lưu trữ tất cả Kinh điển, sách truyện, và băng giảng liên quan đến Phật giáo

Moderator: Doan Du

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 25 - Phẩm Tỷ Kheo

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, YaHuy, TT Yen, SylvieMyUyen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 25 - Phẩm Tỷ Kheo

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 25 - Phẩm Tỷ Kheo

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image


Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, YaHuy, TT Yen

Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image

Image

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 15 - Phẩm An Lạc

Postby bienchet » 22 Aug 2010

Image
bienchet
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $3,714
Posts: 142
Joined: 14 Jul 2008
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bienchet từ: YenBinh, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby YenBinh » 22 Aug 2010

423 bức tranh thơ này thật là quá tuyệt vời. :vt: :vt:

Cám ơn anh/chị BienChet :hoa: :hoa:
Có gió lung mới biết tùng bách cứng,
Có ngọn lửa hừng mới rõ thức vàng cao.
User avatar
YenBinh
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $1,511
Posts: 69
Joined: 21 Jan 2006
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng YenBinh từ: Bien Va Em, YaHuy, TT Yen

Re: Kinh Pháp Cú Phẩm 26 - Phẩm Bà La Môn

Postby YaHuy » 24 Aug 2010

Bộ tranh thơ Kinh Pháp Cú này thật là đẹp và quý hiếm. Xin thành thật cảm ơn Biển Chết và gia đình. :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

Từng lời từng câu trong mỗi bức tranh thơ này đều là lời vàng ý ngọc, YH muốn zip lại thành một file và upload bằng link megaupload và mediafire để giúp cho những bạn không có nhiều thời gian save từng tấm một có thể tải về máy để xem từ từ, hoặc có thể chuyển tặng cho nhiều Phật tử gần xa để kết thêm thiện duyên, không biết BienChet có cho phép YH làm vậy hay không? :hoa:
Image
Live as if you were die tomorrow and learn as if you were live forever
User avatar
YaHuy
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $1,527,508
Posts: 3019
Joined: 05 Oct 2005
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng YaHuy từ: TT Yen, SylvieMyUyen

PreviousNext

Return to Audio Phật giáoWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest