Cội Gốc Phiền Não Và Sanh Tử Ht Ttt Giãng

Kho audio lưu trữ tất cả Kinh điển, sách truyện, và băng giảng liên quan đến Phật giáo

Moderator: Doan Du

Món quà tinh thần gởi tặng linhda từ: Doan Du, bigbigboy, anbuu, KHHB, KimZuy, Que Huong, lynhanson

Re: Cội Gốc Phiền Não Và Sanh Tử Ht Ttt Giãng

Postby Doan Du » 09 Mar 2015

Cảm ơn Linhda nhiều nhiều lắm.

:hoa: :hoa: :ôm: :ôm:
NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ
User avatar
Doan Du
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $34,598
Posts: 2297
Joined: 08 Jun 2005
Location: Canada
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Doan Du từ: anbuu


Return to Audio Phật giáoWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests